Nggena Ro Ndeka RuaKeta, Petu ne’e Mbanga bhaze sekola. Zera na ebe bhaze muzu. Ndewe ebe zeze peka guru nau pas apel pagi. Sekitar jam sepuluh zatu ata bidan ne’e mantri mai zau puskesmas tau su’a imunisasi ebe. Ebe taku kalo sua. Na eze mogo oba sa uzu ria soO. Makanya, ebe bolos sekolah. Ebe bhaze dheko nggoze, taku guru ozo tei. Eze ozo imu ebe tei, ebe iwa taku. Kalo ozo imu ebe lapo, na Ii paa nggena ro. Ebe ngama, ebe ata kasa mere, pale jago one kelas na.
Ebe fonga bhaze saO, tapi ebe mogha piki. Taku ine ema ebe aze tei ebe bhaze mesa, sedangkan ozo imu ata nua sama ebe za’e bhaze. Makanya, ebe rencana mbana nggae rewo koO guawa ato nio nggedha ndeka ngebo uma ata. Guawa tau ka, nio nggedha tau pa nggezu nee geta wai mbuzu rua ndeka kios koO Ine  Ara.
Nore Ae Toa ebe tei guawa esa loO taka. Ebe mbana zimba. Mbana ngere mbana ebe pa sambu ne’e pu’u jambu air. Ebe kodho ngidho ngadho sai mbeO ki zatu nggere nggae kai. Rasa ngere ata seru mai reu ebe naru rogha. Ebe sengaja nggae nio nggedha. Ebe imu tezu na, dapa nio nggedha sa ziwu zera na. ebe sena mesa. Ebe coba kira wizo wazo, kalo nio sa ziwu dapa geta wai pira. Maklum, ebe ana kela satu maso baru, jadi za’e mbai mbeo koO berhitung.
Keta si widha mbuzu zima, Petu si wai mbuzu zima rua, mbanga si wai mbuzu zima esa. Ebe pa bheo dhu ebe zeze ata rita we’e ndeka pu’u zeze mere. Ebe paru mbeja. Na pasti nitu pai rita. Keta ngestei ne’e ngata samboko. Ngere iwa mbai reu, ebe iwa zeze rita na. ebe bhaze wazo. Ebe e Ii zetu koO jambu air ata ebe tei te’a toro peka na.
Ndeka wena pu’u jambu air, ebe pa rundi ka. Sai ata nai, ne’e sai ata napa retana tau pizi dawu esa ki ata mesu. Ngestei tau timba tato, Mbanga tau tanda salib langsung nai (ndoe, padaha naka tapi sembaya rogha), iwa ka napa. Keta ne’e Petu napa wena tana. Ngere sa ebho Ii, ebe rasa gera mogha ne’e Mbanga. Kai iwa pu’i pati mesu sa esa pu. Kai ka mesa ki. Ka tazo kai pusi ndeka saku sezake ne’e zambu kai. Ebe mai wena mulai gera. Ebe kera niu pai, Mbanga.
Iwa mbeo, zatu ata kera mai zodhe ngebo. “sai reze wawo”.
Zeze seru na, Keta ne’e Petu woku paru. Mbanga taku mogha. Kai wau zima zama, tapi kai keso saza ndeka tara tu’u. Kai mesu bebha pa’a ndeka tana. Zeze bunyi Mbanga mesu, Keta ne’e Petu mai wazo. Ata kera mai wena se’a ka mogha. Ata Baba Api. Jambu air na koO kai mogha. Kai gera tazo ka, tei ana ata mesu toO tazo ka na.
Piki wizo wazo, kai tu wazo ebe na tau nore sekola. Sekola jadi heboh. Pas na bidan ne’e matri mai peka. Langsung periksa muzu Mbanga ata kera nderu mesa. Guru aze ndeka  Petu.
“tu apa miu bhaze muzu?”
“kami taku sua, Ibu”
Keta ne’e Petu nggena kebha begitu zeze Ata Baba Api cerita si’i ebe naka jambu air ki. Sawe na ebe dapa su’a imunisasi campak. Kalo Mbanga dapa su’a ndeka tepa nee zodhe. Ebe dapa kebha ne’e su’a zera na. Ro na.
“makanya, kere wazi ma’e jogha jai wezi. Mesa iwa, miu dapa ro ndeka tepa we’e. Iwa ndeka pipi mogha” ibu bidan ngestei nau nena ebe.
“kami mbea ka, Ibu e”
Mulai na ebe belaja bugu. Ebe jadi tuli ne’e baca mbeO. (*) (Djho_Izmail)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar, setelah membacanya.
Terima kasih